Prihlásiť sa

Začala výstavba hokejbalového ihriska

04.09.2019

V meste Trebišov začala výstavba nového hokejbalového ihriska v areáli niekdajšieho škvarového ihriska pri zimnom štadióne.

Na jeho výstavbu mesto vyčlenilo sumu 96.708 EUR zo svojho rozpočtu. Využitá bude aj účelová dotácia vlády vo výške 15.000 EUR, ktorú pridelil vládny kabinet Hokejbalovému klubu ADLER Trebišov na svojom minuloročnom výjazdovom rokovaní v Trebišove. 

Vďaka tejto investícii bude, po dlhom čase, vytvorená nová športová plocha pre hokejbal, ktorá spĺňa súťažné podmienky, keďže doteraz musel trebišovský klub odohrať svoje domáce zápasy na ihriskách súperov. Zároveň, svojím umiestnením, poskytne priestor i tunajšiemu hokejovému klubu na prípravu v letnom období. Mesto, okrem iného, pripravuje aj podmienky pre hokejbalistov na využívanie šatňových priestorov zimného štadióna v čase tréningov a zápasov, čím sa vytvoria adekvátne podmienky na športový rast a prípravu mladých nádejí tohto veľmi úspešného športu.

Hokejbalové ihrisko s asfaltobetónovým povrchom, bezbariérovými vstupmi, s rozmermi 52 x 26 metrov bude lemované mantinelovým systémom, kotveným na stĺpiky. Súčasťou projektu je aj vybavenie športoviska bránkoviskom na oboch stranách ihriska, 2 hráčskymi lavicami, 2 trestnými lavicami a 1 lavicou pre funkcionárov mimo hracej plochy.  Osvetlenie hracej plochy hokejbalového ihriska zabezpečia 4 ks osvetľovacích stožiarov. Na každom z nich sa plánuje osadiť 5 ks led svietidiel. 

V rámci výstavby pracovníci externej firmy aktuálne realizujú prípravné a zemné práce na zatrávnenej ploche.