Prihlásiť sa

Oprava vybraných poškodených miestnych cestných komunikácií a chodníkov schválených MsZ

16.09.2019

Pondelok 16. septembra 2019, po ukončení procesu verejného obstarávania, sa v meste Trebišov začala realizácia opráv vybraných poškodených miestnych cestných komunikácií a chodníkov. Zoznam aktuálne reparovaných komunikácií bol schválený v apríli 2019 mestským zastupiteľstvom. Celková výška schválených finančných prostriedkov je 266 474,00 EUR s DPH.

Pracovníci externej firmy začali s odstraňovaním a likvidáciou starého asfaltu z (východného) chodníka na Štúrovej ulici, na Šrobárovej ulici a chodníka vedľa autobusových nástupíšť.

Okrem vyššie uvedených chodníkov dôjde aj k výmene poškodeného asfaltového povrchu nasledujúcich ciest, chodníkov a spevnených plôch:

- cesta na Ul. M. R. Štefánika, vjazd na kruhovú križovatku, pred predajňou Orange,
- cesta na Komenského ul., prístupová cesta k parkovacej ploche za BD 1682,

- chodník na Ul. M. R. Štefánika, pred budovou pošty,
- chodník na Ul. Čsl. armády, od svetelnej križovatky po BD 1782,
- chodník  na Komenského ul., pri BD 2118,
- chodník  na Komenského ul., pri BD 2209,
- chodník na Ul. T. G. Masaryka, južný chodník od Komenského ul. po Berehovskú ul.,
- chodník Cintorínska ul., vnútrosídliskové chodníky vrátane vstupov k BD (za areálom VVS, a.s.),
- chodník na Ul. J. Kostru, chodník k futbal. areálu a chodníková časť pri vstupe na kúpalisko,
- chodník na Hollého ul.,
- chodník  na Moyzesovej ul., od Varichovskej ul. po Škultétyho ul.,
- chodník  na Pribinovej ul. (aktuálne je chodník bez asfaltového povrchu),
- chodník  na Kukučínovej ul., od Hodvábnej ul. po Varichovskú ul.,
- chodník  na Stavebnej ul., od Ul. Čsl. armády po Ul. T. G. Masaryka ,
- chodník na Ul. T. G. Masaryka, od Sládkovičovej ul. po Stavebnú ul.,
- chodník  na Škultétyho ul., vnútrosídliskový chodník pri BD 1895/22, BD 1924/4, chodník na detskom ihrisku a pri materskej škole,
- chodník  na Komenského ul., vnútro sídliskový chodník za BD 2210, BD 2209 od predajne MilkAgro po Ul. 1. decembra,
- chodník  na Ul. 1. Decembra,  za BD 2207,
- chodník na Komenského ul., za BD 2137,
- chodník  na Cintorínskej ul., BD 850, spevnená plocha a zriadenie päť nových parkovacích miest,
- chodník  na Ul. L. Sáru, za BD 2361.