Prihlásiť sa

Betonáž novobudovaného hokejbalového ihriska

19.09.2019

Štvrtok 19. 9. bola, v rámci výstavby nového hokejbalového ihriska pri zimnom štadióne, zrealizovaná betonáž plochy. Na budovanie športoviska mesto vynakladá vlastné finančné zdroje vo výške 96.708 EUR a použitá je tiež dotácia 15.000 EUR, ktorú pridelila vláda SR Hokejbalovému klubu ADLER Trebišov.