Prihlásiť sa

ETM 2019: aktivity žiakov ZŠ na Pribinovej ulici

18.09.2019

Do Európskeho týždňa mobility sa aktívne zapájajú aj žiaci a učitelia materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov. Udržateľnú mobilitu propagujú rôznorodými aktivitami.

Žiaci 1. A, 1. B triedy, 2. A a 2. B triedy, ale aj deviataci ZŠ na Pribinovej ulici zrealizovali vychádzky do prírody, do okolia školy, k hrádzi a venovali sa aj športovým hrám. Hravou formou si osvojili myšlienku ochrany životného prostredia a zlepšili si nielen svoju kondíciu, ale i zdravie.