Prihlásiť sa

Mesto Trebišov vynovilo materiálno-technické vybavenie Dobrovoľnému hasičskému zboru mesta (DHZm)

02.10.2019

Z dotácie vo výške 3.000 EUR, získanej z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, mesto zakúpilo nové zásahové obleky a obuv, zásahové prilby, baterky, motorovú pílu, sacie potrubie pre čerpadlá v prípade hasičských zásahov a ďalšie náčinia určené pre členov DHZ mesta Trebišov, ktoré im pomôžu pri skvalitnení prác pri ochrane majetku a občanov mesta, ako i fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území mesta.

Zakúpené vybavenie odovzdal členom DHZm primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár spolu so svojím zástupcom Ing. Petrom Dučom a vedúcim MVO Ing. Jozefom Kereštanom.