Prihlásiť sa

Už niekoľko týždňov trebišovská mládež využíva obnovené športové ihriská

01.10.2019

Mesto Trebišov v rámci projektu Podpora rozvoja športu v Trebišove získalo dotáciu vo výške 4.000 EUR z Úradu vlády SR. Spolu so sumou 3.700 EUR z vlastných zdrojov zrekonštruovalo a zmodernizovalo tri športové ihriská pre deti a mládež na troch sídliskách v meste.

Vysúťažený dodávateľ športovej výbavy namontoval na asfaltový povrch ihriska na sídl. 1. decembra, sídl. Stred a na trávnatú plochu na sídl. Škultétyho spolu 5 bránok na hádzanú a futbal, 3 hokejové bránky a 3 koše na basketbal. Mesto zároveň zabezpečilo čiarovanie jednotlivých ihrísk.

Doplnené nové prvky na ihriskách nielen obnovili roky zanedbané ihriská, ale najmä prebudili záujem o šport medzi Trebišovčanmi, predovšetkým medzi mladou generáciou.