Prihlásiť sa

Mesto modernizuje a zveľaďuje zimný štadión

27.09.2019

Piatok 27. 9. 2019 bola mestom Trebišov slávnostne odovzdaná do užívania nová hokejová šatňa s príslušenstvom Mestskému športovému klubu mládeže (MŠKM). Projekt si vyžiadal celkové náklady vo výške 67.182,15 €.

S obnovou hokejovej štruktúry, na ktorú mesto Trebišov získalo dotáciu vo výške 35.000 € od Slovenského zväzu ľadového hokeja, sa začalo v júli 2019, pričom samospráva na tento projekt prispela sumou 32.182,15 €. V rámci neho bola vybudovaná nová šatňa s rekuperáciou zo západnej strany zimného štadióna. Šatňa je vybavená lavičkami, korčuliarskou gumou na podlahe, radiátormi a sušičom obuvi. Pre mladých hráčov sú k dispozícii aj nové hygienické zariadenia - WC (2 ks), pisoáre (2 ks) a sprchy (5 ks).

Na vetranie novozriadenej šatne a už jestvujúcich šatní bola namontovaná podstropná rekuperačná jednotka s protiprúdovým rekuperátorom, ktorý má aj účinnosť spätného získavania tepla 90,0% a so zabudovaným elektrickým ohrievačom. Práce na projekte boli ukončené v auguste 2019. Okrem týchto uvedených prác sa mesto rozhodlo uskutočniť aj predprípravu na zriadenie druhej (novej) šatne. Tá spočívala v napojení na novú rekuperačnú jednotku, takisto v búracích a výkopových prácach na kanalizáciu a vodovod s vyústením do plánovaných nových hygienických zariadení (toaliet a spŕch).

Mladým talentom tak mesto vytvorilo lepšie podmienky a slušné zázemie pre ich ďalšie športové napredovanie.

Slávnostného odovzdania sa okrem primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára, jeho zástupcu Ing. Petra Duča, vedenia Technických služieb mesta Trebišov, MŠKM Trebišov, zúčastnil aj vzácny hosť, bývalý prezident SZĽH a dnes člen výkonného výboru SZĽH a SOŠV Ing. Martin Kohút.