Prihlásiť sa

Dlhodobo chátrajúca freska na budove KaSS dostáva lepší vzhľad

02.10.2019

Mesto pristúpilo k záchrane umeleckého diela na objekte Kultúrneho a spoločenského strediska nachádzajúceho sa v centre mesta. S cieľom uchovať poškodenú nástennú maľbu sa do jej rekonštrukcie pustil reštaurátor Mgr. Art. Martin Vojtko. S rešpektovaním architektúry obnovovanej fresky dôjde k celoplošnému spevneniu omietok, doplneniu absentujúcich vrstiev a záverečnému farebnému sceleniu figurálnej kompozície.

Na opravu historickej nástennej maľby budú použité finančné prostriedky vo výške 10.820 € z 200-tisícovej dotácie, ktorú vláda SR poskytla na zateplenie a revitalizáciu KASS počas jej tohtoročného výjazdového rokovania v Trebišove.