Stretnutie členov DC č. 3 pri príležitosti mesiaca úcty k starším

08.10.2019

Človek je krásny nielen vtedy, keď je mladý a rezko vykračuje, ale jeho krása sa prejavuje aj v prekonaných úskaliach, múdrosti a skúsenostiach, ktoré mu vekom pribudli. Uplynuli už prvé dni októbra, mesiaca, ktorý sa vyznačuje úctou k starším ľuďom. Práve úctu a lásku si  seniori zaslúžia cítiť každý deň. Utorok 8. 10. prejavila zástupkyňa primátora mesta Trebišov Mgr. Viera Mokáňová úctu a uznanie trebišovským seniorom aj tým, že prijala pozvanie na slávnostné stretnutie členov Denného centra č. 3. Po jej príhovore potešila prítomných červeným karafiátom, následne všetci využili spoločný čas na vzájomné rozhovory pri občerstvení.

© 2023 MESTO TREBIŠOV