Pochod pre zdravie a Deň materských škôl

15.10.2019

Deti zo všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa utorok 15. 10. zúčastnili programu pri príležitosti Dňa materských škôl, ktorý oslávili Pochodom pre zdravie. V spoločnosti svojich rodičov a učiteliek odštartovali prechádzku mestom až k parkovisku pri budove Športovej haly v Trebišove, kde ich o 16-tej hodine privítal primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár a vedúca odd. školstva MsÚ Trebišov Mgr. Danica Gajdošová.

Deťom mesto zabezpečilo interaktívny pesničkový program, plný tanca, hier a zábavy, v ktorom najmladších Trebišovčanov zabavila obľúbená UsmievAnka. Ešte predtým si však zaspievali hymnu Dňa materských škôl, ktorou s radosťou podporili význam a poslanie týchto školských inštitúcií.

UsmievAnka zapojila deti do viacerých edukačných aktivít. Škôlkari tak získali hravou formou nové vedomosti a zručnosti. Počas podujatia sa deti posilnili prísunom vitamínov z ovocia, ktoré im rozdávali zástupcovia každej zúčastnenej školy.

© 2024 MESTO TREBIŠOV