Šarkaniáda 2019

20.10.2019

Nedeľu 20.10. mesto Trebišov zorganizovalo jesennú Šarkaniádu. Deti a ich rodičia prišli na lúku k zimnému štadiónu s vlastnoručne vyrobenými šarkanmi, zapojili sa do viacerých súťaží. Samozrejme, tie najzaujímavejšie a najkrajšie šarkany sme ocenili peknými cenami a diplomami.   

Deti sa s radosťou zapojili do rôznych súťaží o NAJ... šarkana, získali sladké odmeny. Farebné, veľké, či menšie zaujímavé tváre z papiera, ktoré lietali vysoko nad hlavami účastníkov nedeľného podujatia, hodnotili pracovníci Centra voľného času v Trebišove. Okrem toho pripravili pre všetky kreatívne deti tvorivú dielňu, kde si mohli vyfarbiť sadrové odliatky a vytvoriť vrtuľky. Účastníci podujatia boli za svoju usilovnosť aj za úspech v súťažiach odmenení perníkom, diplomom a vecným darom. Tešili sa aj z maľovania na tvár. Novinkou podujatia v tomto roku je ukotvený let balónom.


Výsledky jednotlivých súťaží počas Šarkaniády:

Súťaž o najdlhší chvost

1. miesto Hanka a Alžbetka Dvorožňákové

2. miesto Olívia Hrivňáková

3. miesto Chiara Lučanská

Súťaž o najrýchlejšieho letca

1. miesto Laura Polovková

2. miesto Chiara Lučanská

3. miesto Hanka Dvorožňáková

Súťaž o najkrajšieho vlastnoručne zhotoveného šarkana

1. miesto Lea Varholíková

2. miesto Hanka a Alžbetka Dvorožňákové

3. miesto Maximilián Ledl

© 2023 MESTO TREBIŠOV