Mesto Trebišov si uctilo jubilujúce manželské páry

23.10.2019

Mesto Trebišov si uctilo jubilujúce manželské páry, ktoré v roku 2019 oslavujú 50. a 60. výročie uzavretia sobáša.

Na slávnostnom stretnutí, za účasti primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a jeho zástupkyne Mgr. Viery Mokáňovej, sa v reštaurácii hotela Zemplín zišli manželia, ktorí si pripomínajú významné jubileá.

Oslavu zlatej (50 rokov manželstva) a diamantovej (60 rokov manželstva) svadby im spríjemnili žiaci a pedagógovia ZUŠ v Trebišove pripraveným hudobno-spoločenským programom. V ňom sa prezentovali mladí žiaci tanečného odboru pod vedením p. uč. Lídie Orosovej, p. uč. Barbora Ivanová, DiS. Art. s bratom Jánom Ivanom zmesou zemplínskych ľudových piesní. V závere slávnosti potešili jubilantov: p. uč. Iveta Mihaľová, DiS. art. , p. uč. Tibor Mihaľov, DiS. art.. uč. Koloman Bari  a absolvent ZUŠ v Trebišove Adrián Kováč.

Jubilanti si od primátora mesta prevzali gratuláciu a finančný dar, po ktorých nasledovalo príjemné posedenie so slávnostným obedom. 

© 2023 MESTO TREBIŠOV