Úcta k starším DC č.1

31.10.2019

Posledné októbrové dni využili členovia Denného centra č. 1 na spoločné stretnutie pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Popoludňajšie chvíle si spríjemnili vzájomnými dialógmi, odovzdaním si skúsenosti a názorov z ich súkromných oblastí života, či vyslovením spomienok z mladších a pracovných čias.

Aj primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár prijal pozvanie na stretnutie od vedúcej denného centra p. Zuzany Fazekašovej, účastným seniorom sa prihovoril a zároveň im venoval červenú ružu ako prejav úcty a vďaky.

© 2024 MESTO TREBIŠOV