1. verejné stretnutie k participatívnemu rozpočtu 2020

24.10.2019

Štvrtok 24. októbra 2019 sa v zasadačke MsÚ (prízemie) uskutočnilo 1. verejné stretnutie k budúcoročnému participatívnemu rozpočtu.

Mesto Trebišov tak aj v roku 2020 ponúka všetkým obyvateľom využiť možnosť aktívnej spoluúčasti na fungovaní samosprávy a na projektoch, ktorými dokážu vylepšiť a inovovať svoje okolie, či verejné priestranstvo.

Trebišovčania sa môžu aktívne zapojiť do plánovania, vytvárania projektov, ich samotnej realizácie a tým sa podieľať na činnosti mesta. 

© 2023 MESTO TREBIŠOV