Deň dobrovoľníctva

23.10.2019

Mesto Trebišov aj v tomto roku vytvorilo žiakom, ale aj širokej verejnosti priestor na dobrovoľnícke činnosti pri príležitosti Týždňa dobrovoľníctva. V Trebišove bola na tento účel určená streda 23. októbra 2019, počas ktorej sa deti z materských škôl, žiaci základných škôl mesta a verejnosť zapojili do hromadných aktivít. Dobrovoľníci sa podujali zveľadiť verejné priestranstvo Trebišova.

Organizátormi Dňa dobrovoľníctva v Trebišove boli Mesto Trebišov, Správa CHKO Latorica Trebišov a ZO Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Trebišov.

Počas akcie dobrovoľníci upravili priestor v mestskom parku a v okolí svojich škôl.

Dobrovoľnícke aktivity prebiehali v čase od 10.00 h - 12.00 h

- revitalizácia mestského parku /hrabanie, čistenie.../,

- úprava terénu pri novom hokejbalovom ihrisku,

- upratovanie v okolí ZŠ a MŠ v meste.

Výnimočnou aktivitou v tomto roku, bola návšteva zariadenia pre seniorov LUMEN Trebišov, na ktorú si žiaci ZŠ Komenského pripravili nádherný kultúrny program. Nechýbal tanec, spev, ale ani ľudové povedačky zo strany žiakov, ale aj seniorov.

© 2023 MESTO TREBIŠOV