Metodický deň pre pedagógov

12.11.2019

Utorok 12.11.2019 sa uskutočnil v priestoroch Múzea a kultúrneho centra južného Zemplína Metodický deň pre pedagógov. Metodický deň bol zameraný najmä na históriu mesta Trebišov. Stretnutie, určené pre učiteľov dejepisu a geografie základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, viedli lektori Mgr. Tomáš Vasiľ, Mgr. Ľudmila Šnajderová a Mgr. Jakub Šnajder.

Lektori sa snažili pedagógom priblížiť rozvoj Trebišova a jeho postupnú premenu do súčasného stavu, nasledovala prednáška o šľachtických rodoch trebišovského kaštieľa a nechýbala ani prehliadka expozícií s odborným výkladom a nejakými zaujímavosťami navyše. Obzvlášť zaujímavou témou, bola téma stravovania, pri ktorej mali pedagógovia možnosť ochutnať niekoľko dobových jedál.

© 2023 MESTO TREBIŠOV