Preventívna prezentácia zameraná na bezpečnosť seniorov mesta

28.11.2019

O odporúčania, vďaka ktorým je možné lepšie sa uchrániť od hrozieb podomových podvodníkov, prejavil záujem výrazný počet trebišovských seniorov. Ako sa vystríhať pred nečakaným rizikom a zaužívanými nekalými praktikami vreckárov či iných nečestných ľudí, ktorí číhajú nielen na ľudí v dôchodkovom veku, prezradil Mgr. Jindřich Sosna, koordinátor prevencie obchodovania s ľuďmi.

Preventívny program, ktorý mesto Trebišov ponúklo koncom novembra (28. 11.) seniorom DC č. 6, so sídlom na Dopravnej ulici, oboznámil občanov v zrelom a vyššom veku s konkrétnymi spôsobmi základných návykov bezpečného správania sa. Tie im pomôžu zvýšiť ich obozretnosť pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi.

Prezentácia pre seniorov bola súčasťou projektu „Učíme sa celý život“.

© 2024 MESTO TREBIŠOV