Odhalenie Pamätnej tabule olympionikovi z Trebišova - VOJTECHOVI ZULAWSZKÉMU

02.12.2019

Pondelok 2. decembra 2019 mesto Trebišov slávnostne odhalilo Pamätnú tabuľu olympionika VOJTECHA ZULAWSZKÉHO, rodáka z Trebišova.

Úspešného športovca, strieborného medailistu z OH v Londýne, pripomína Pamätná aj informatívna tabuľa vo vestibule Športovej haly v Trebišove.

Slávnostný akt odhalenia Pamätnej tabule vykonal primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár spolu s predsedom Olympijského klubu Michalovce a členom Výkonného Výboru Združenia olympijských klubov SR PaedDr. Jozefom Ucháľom, za účasti poslancov MsZ, vedenia Technických služieb mesta Trebišov, pozvaných hostí a zástupcov širokej verejnosti.

VOJTECH ZULAWSZKY

Šport: šerm

Účasť: Londýn 1908, Štokholm 1912

Narodený: 23. október 1869, Trebišov

Zomrel: Sarajevo (BIH)

Podľa výskumu športového historika v Budapešti Vojtech ZULAWSZKY absolvoval šermiarsku školu talianskeho majstra Santelliho a v šerme šabľou prešiel zmenou techniky od pohybu zápästia na pohyb celého ramena. Bol učiteľom telocviku, šermovania a maďarského jazyka. V roku 1898 reprezentoval Uhorsko. Začiatkom 20. storočia sa v záujme svojej šermiarskej kariéry presťahoval do Budapešti, kde sa zúčastňoval súťaží za klub MAC.

Na olympijských hrách Zulawszky štartoval dvakrát. V Londýne v roku 1908 v šerme šabľou ako 39-ročný získal striebro, keď ho predstihol slávny krajan Dr. Jenö Fuchs. V priamom súboji Zulawszky síce Fuchsa zdolal, ale keďže obaja dosiahli v eliminácii po šesť víťazstiev, rozhodovala medzi nimi dodatočná baráž, v ktorej uspel súper.

Ďalší olympijský štart si pripísal v 1912 v Štokholme, ale tam neuspel. Život úspešného olympionika sa skončil len vo veku 45 rokov v prvej svetovej vojne. Vojtech ZULAWSZKY, ako major armády, padol v bojoch pri Sarajeve. Jeho pozostatky dala manželka previesť do Köszegu, kde ho dodnes pripomína pamätník.

Program podujatia spríjemnili žiaci ZUŠ v Trebišove - Samuel Kozák a Denis Romančák svojou hrou na akordeóne.

© 2024 MESTO TREBIŠOV