Prihlásiť sa

Renovácia hygienických zariadení v budove KaSS je ukončená

04.12.2019

Koncom novembra 2019 pracovníci stavebnej skupiny mesta ukončili rekonštrukciu hygienických zariadení na 1. poschodí v „starej KaSS“. Práce spočívali v realizácii nových vodovodných rozvodov a rozvodov odpadu, vo vybudovaní priečok, položení dlažby aj obkladov stien a stropu, osadení nových sanitárnych prvkov. Prestavbou pôvodných toaliet vznikli 1x dámske WC, 2x pánske WC a 1x miestnosť výlevky pre nájomcov mestských priestorov.