Prihlásiť sa

Rozšírenie mestského kamerového systému v Trebišove (8. a 10. etapa)

15.01.2020

Mesto ukončilo 8. a 10. etapu rozšírenia mestského kamerového systému v Trebišove. Na území mesta pribudlo 41 nových kamier, z toho 16 ks otočných, 19 ks statických a 6 ks kamier so softvérom na rozpoznávanie a čítanie EVČ.  V súčasnosti sú verejné priestranstvá v meste monitorované spolu 97 kamerami. Výstupy z týchto kamier sú napojené aj na OR PZ v Trebišove, kde sa zároveň zriadilo obslužné stredisko, ktorého zamestnanci  môžu, rovnako ako príslušníci mestskej polície, sledovať všetky monitorované časti mesta.

Doplnenie týchto kamier do mestského kamerového systému i samotná úspešná  realizácia uvedeného projektu majú prispieť ku skvalitneniu komplexnej ochrany života, zdravia a majetku občanov, dislokovaných v katastrálnom území mesta. Nesporným prínosom je aj osadenie kamier na rozpoznávanie a čítanie EVČ motorových vozidiel, ktoré monitorujú vjazdy a výjazdy z Trebišova na Ul. M. R. Štefánika, Cukrovarskej ul., Ul. kpt. Nálepku a Dopravnej ul.

Svoje uplatnenie nadobudnú predovšetkým ako účinný prostriedok pri objasňovaní organizovanej trestnej činnosti a pri operatívnom vyhľadávaní páchateľa. Na dispečingu MKS mesto tiež doplnilo aj monitory v počte 5 ks, ktoré zobrazujú obrazové výstupy z kamier.

Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky sumou 98.008 EUR a tiež z vlastných zdrojov mesta vo výške 15.722 EUR.