Prihlásiť sa

3. stretnutie participatívnych komunít 2020 a zhodnotenie PR 2019

23.01.2020

Stredu (22. 1.) sa uskutočnilo posledné stretnutie participatívnych komunít, na ktorom Trebišovčania odprezentovali svoje projektové návrhy, s ktorými sa budú uchádzať o hlasy všetkých občanov mesta.

V úvode stretnutia mesto zhodnotilo 1. ročník participatívneho rozpočtu 2019, v rámci ktorého boli z celkovej sumy 50.000 EUR rozdelené zdroje na realizáciu 5 projektov. V minulom roku občania svojimi hlasmi posunuli do fázy realizácie tieto projekty:

Zelený ostrovček na Ul. 17. novembra – zóna oddychu a športu
Niečo pre mladých aj starších na Škultétyho ul. – obnova vnútrosídl. priestoru
Komunitná klubovňa s herňou pre deti (v budove CVČ)
Workout na sídl. Juh
Rekonštrukcia priestorov Kynologického klubu (Budovateľská ul.)

Od štvrtka 23. januára do 2. februára 2020 môžu záujemcovia podávať svoje nové návrhy projektov do participatívneho rozpočtu 2020, a to LEN elektronicky prostredníctvom predpísaného elektronického formulára, ktorý je dostupný na https://trebisov.hlasobcanov.sk/.

Predkladateľom projektu môže byť fyzická osoba vo veku nad 18  rokov a občianske združenie/ nezisková organizácia.  Návrh projektu musí v zmysle Pravidiel PR 2020 spĺňať určité podmienky – viď. príloha „Pravidlá Participatívneho rozpočtu 2020“ https://www.trebisov.sk/hlasobcanov

Od 3. 2. do 28. 2. bude prebiehať formálna a obsahová kontrola návrhov zamestnancami MsÚ v Trebišove.

Hlasovanie za projekty bude spustené 1. 3. 2020. Podporiť vami zvolené projekty bude možné výlučne elektronicky prostredníctvom https://trebisov.hlasobcanov.sk/. Hlasovanie ukončíme 20. 3. 2020.