Prihlásiť sa

Ekotopfilm - Envirofilm v Trebišove

28.01.2020

Neuvedomelé správanie, poškodzovanie životného prostredia či negatívny dopad priemyselného pokroku v kontraste s prírodou, ktorá je dokonalým architektom a zároveň už aj tichým svedkom zániku – aj o týchto záležitostiach bol tohtoročný Ekotopfilm - Envirofilm v Trebišove.

Snahou organizátorov a partnerov filmového festivalu, medzi ktorých sa radí aj mesto Trebišov, bolo prostredníctvom dokumentárnych snímok a sprievodných aktivít zvyšovať u ľudí v jednotlivých regiónoch Slovenska environmentálne povedomie.

Ekotopfilm otvoril primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár v utorok 28. 1. 2020 v kinosále MsKS.

Cieľom programu filmov a sprievodných aktivít bolo ukázať a inšpirovať zúčastnených žiakov a žiačky základných a stredných škôl a neskôr aj širokú verejnosť ako chrániť životné prostredie. Festival pokračoval popoludní od 16:00 do 21:30 dokumentárnymi filmami pre dospelú verejnosť. Tie veľmi vhodne doplnila prezentácia s možnosťou otázok z publika s názvom „Kde bolo, tam bude! Turistikou k rozprávkovému Slovensku“, na ktorej sa návštevníci dozvedeli užitočné informácie a fakty o prírodnom turizme (ekoturizme), spojené s osobnými skúsenosťami jednej z turistických sprievodkýň po Pieninách a lokálnou koordinátorkou Zuzanou Burdovou z Aevis - Nadácie pre divokú prírodu.

Prírodný turizmus (alebo ekoturizmus) je ideálnym nástrojom pre vznik a zachovanie rozsiahlych území divokej prírody v oblastiach osídlených človekom. Práve vďaka nemu môže daný región ekonomicky prosperovať a zároveň si zachovať svoje prírodné hodnoty.

Projekt bol spolufinancovaný aj Európskou úniou a Kohéznym fondom.