Stretnutie jubilantov s primátorom

22.10.2019

Utorok 22. októbra 2019 oslávili najstarší Trebišovčania svoje životné jubileá v prítomnosti vedenia mesta.
Každý rok primátor mesta Trebišov pozýva najstarších obyvateľov mesta, aby spoločne s predstaviteľmi územnej samosprávy oslávili svoje významné jubileá. Pozvanie primátora mesta PhDr. Mareka Čižmára prijalo 61 jubilantov, ktorí si v roku 2019 pripomínajú krásne životné jubileá – 80, 85, 90 a 95 rokov.
 
Na slávnostnom stretnutí, ktoré bolo spojené s obedom, sa zišli v reštaurácii hotela Zemplín, kde účastným hosťom – oslávencom primátor mesta venoval príhovor, osobné blahoželanie aj finančný dar.
Veľmi pekným kultúrno-spoločenským programom potešili jubilantov žiaci a pedagógovia ZUŠ v Trebišove.

© 2024 MESTO TREBIŠOV