Prihlásiť sa

Prevencia v oblasti drogovej závislosti - prednáška pre žiakov SŠI

29.01.2020

4. kalendárny týždeň zorganizoval príslušník MsP Trebišov Patrik Slivka prednášku, zameranú na prevenciu v oblasti drogovej závislosti. Prezentovanú tematiku, v rámci plnenia Národnej stratégie na ochranu detí pred užívaním drog a prevenčnej činnosti zameranej na boj proti drogám, si vypočuli žiaci Spojenej školy internátnej na Poľnej ul. v Trebišove.

Vďaka aktívnej spolupráci medzi subjektmi participujúcimi na ochrane detí a mládeže si príslušník MsP prizval na besedu aj koordinátorku ochrany detí JUDr. Luciu Grajcárovú z ÚPSVAR TV, ktorá sa vo svojich výstupoch podrobne venovala téme kriminality.

Na prednáške sa zúčastnilo 30 žiakov odborných predmetov. Získali mnoho dôležitých informácií, diskutovali o nástrahách fajčenia, alkoholu, ale aj o tvrdých drogách, o ich formách a spôsoboch ako im predchádzať a nikdy po nich nesiahnuť.

Verbalizované a zdôrazňované boli počas prednášky dôležité telefónne čísla do konkrétnych inštitúcií, ktoré je v prípade potreby nutné použiť. V závere profylaktického stretnutia sa účastníci odvďačili prednášajúcim ukážkou svojich keramických výrobkov, talentu v speve a hre na gitare.