Milan Kaško: Tvorba vzniká za súmraku

18.12.2019

Vernisáž výstavy s názvom „Tvorba vzniká za súmraku“ sa uskutočnila stredu 18. decembra 2019, za prítomnosti vedenia mesta, pozvaných hostí aj zamestnancov MsÚ, vo vestibule Mestského úradu v Trebišove, kde sú inštalované diela. 

Autorom umeleckých artefaktov je Milan KAŠKO art.

Výtvarník a sochár sa narodil v Trebišove, ale pochádza a býva v obci Hraň, v okrese Trebišov. O umenie sa zaujíma už od svojho útleho detstva, kresliť začal ešte ako žiak základnej školy. Svoje prvé „umelecké vedomosti“ získal v galériách a na rôznych výstavách. Poznatky o kompozícii, rozmanitosti farieb, o technikách a ďalších aspektoch umeleckého sveta nadobudol štúdiom kníh o velikánoch umenia a ich tvorbe. Obrazové publikácie o dielach napr. od známeho Michelangela či Giana Lorenza Berniniho a mnohých ďalších svetových maliarov a sochárov mu pomohli pochopiť svet hry so svetlom a tieňom. To bolo pre neho najväčším podnetom prejsť od dvojrozmernej k trojrozmernej tvorbe.

Milan Kaško je autorom viacerých plastík z dreva, kovu a kameňa. Niektoré z nich sú súčasťou tejto výstavy. Umelec sa venuje aj rezbe do dreva, kameňa i kovu, dokonca aj spracovaniu parožia. Profesionálne umenie ho oslovilo až v roku 2002. Odvtedy vystavoval v mnohých európskych štátoch, jeho diela zhliadli obdivovatelia v Česku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Holandsku, Rumunsku, Taliansku, Maďarsku, v susednej Ukrajine, ale aj za hranicami Európy. Diela z tvorby p. Kaška sa nachádzajú aj v interiéroch domácností či kancelárii súkromných vlastníkov v Kanade a vo Veľkej Británii.  

Autor výstavy Milan Kaško, pri príležitosti jubilejného roka 2019, v ktorom si mesto Trebišov pripomína 765. výročie prvej písomnej zmienky, 90. výročie vzniku okresu a 100. výročia od vyhlásenia mesta Trebišova ako sídla Zemplínskej župy, daroval mestu vlastné dielo - mramorovú plastiku „Mramorovú melódiu“, ktorá bude skrášľovať a vhodne dotvárať jeden z mestských priestorov. 

Výstavu si môže široká verejnosť pozrieť aj  piatok 20. 12. 2019 na prízemí mestského úradu.

© 2024 MESTO TREBIŠOV