Prihlásiť sa

Mesto začalo s distribúciou ochranných rúšok

24.03.2020

Mesto začína s distribúciou rúšok najohrozenejším skupinám obyvateľov – našim seniorom. V prvej etape sa takýmto spôsobom dostane 444 rúšok občanom vo veku nad 80 rokov .

Z materiálu, ktorý zabezpečilo mesto, podali pomocnú ruku v podobe ušitia majsterky a zamestnankyne dvoch škôl pôsobiacich v meste – Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta a Spojená škola internátna. Za sprostredkovanie osobitne ďakujeme aj riaditeľom týchto škôl – RNDr. Slavomírovi Partilovi a PhDr. Daniele Feckovej.

Mesto Trebišov pripravuje v týchto dňoch aj ďalšie možnosti pomoci pre najzraniteľnejšiu skupinu občanov v súvislosti so zabezpečením zvládnutia tejto mimoriadnej situácie.