Prihlásiť sa

Činnosť RPS počas mimoriadnej situácie

24.03.2020

Odo dňa prijatia prvých preventívnych opatrení mestom Trebišov na obmedzenie šírenia koronavírusu, Rómska poriadková služba realizuje osobnú komunikáciu s občanmi tejto minoritnej komunity. Jej cieľom je informovať o správnom postupe dodržiavania hygieny, nezdružovaní sa v skupinách a zároveň odporúčať izoláciu v domácom prostredí.

V ostatných dňoch realizovali jej členovia v spolupráci s MsP tiež distribúciu letákov s preventívnymi opatreniami v slovenskom aj rómskom jazyku. V záujme ochrany zdravia napomínajú ľudí, aby nosili na verejnosti ochranné rúško.

Jeden z členov Rómskej poriadkovej služby Dezider Šandor prostredníctvom krátkeho audiovizuálneho záznamu, ktorý sám natočil v rómčine a zároveň uverejnil na sociálnej sieti, upozorňuje svojich spoluobčanov, ako sa majú správať, čo a ako robiť, aby predišli ochoreniu COVID-19. Príslušníci Rómskej poriadkovej služby koordinujú pohyb obyvateľov rómskej osady po meste, najmä v jeho južnej časti.

V uplynulom týždni sa vo výraznej miere podieľali na sprísnenom režime a koordinácii vstupu marginalizovaného obyvateľstva do priestorov skladov CO (civilnej ochrany), kde prebiehal výdaj sociálnych dávok.