Prihlásiť sa

Terénne úpravy plôch pri obnovených parkovacích miestach na Komenského ul. (autocentrum BAMARA)

19.05.2020

Po minuloročnej obnove spevnených parkovacích miest vo vnútrosídliskovom priestore pri bývalom autocentre BAMARA na Komenského ulici, pracovná skupina mesta počas aktuálneho jarného obdobia zrealizovala terénne úpravy priľahlých zelených pásov.

V najbližších týždňoch zamestnanci hospodárskeho strediska TS zrealizujú výsev trávneho semena.