Mesto buduje ďalšiu spevnenú plochu na parkovanie

29.11.2019

27 parkovacích miest + 1 pre ZŤP z polovegetačných tvárnic a nový asfaltový koberec na príjazdových úsekoch vzniká vo vnútrosídliskovom priestore za bytovým blokom pri bývalom autocentre BAMARA. V týchto dňoch mesto Trebišov koordinuje práce na úprave spevnených plôch, ktorými reaguje na dlhodobú požiadavku obyvateľov uvedenej časti mesta a zároveň rieši dlhodobý problém s odstavnými plochami v blízkosti bytových blokov a materskej školy.

© 2024 MESTO TREBIŠOV