Prihlásiť sa

Odvodnenie asfaltovej plochy pri autobusovej zástavke v MČ Milhostov

09.06.2020

Skupina pracovníkov mesta v uplynulom mesiaci zabezpečila práce na odvodnení cesty v blízkosti zástavky prímestskej autobusovej dopravy. Práce realizovali podvŕtaním cestnej komunikácie, za účelom odvodnenia danej plochy do jestvujúceho melioračného kanála. Podvrtávka bola vykonaná v profile 20 cm, kde následne osadili 120 mm plastovú rúru a zbernú šachtu.

Terénne úpravy v okolí výkopu previedli zásypom drveného kameniva. V druhej polovici júna je v pláne záverečné asfaltovanie povrchu.