Prihlásiť sa

V MILHOSTOVE VZNIKÁ ODSTAVNÁ PLOCHA

10.07.2020

Pracovná skupina mesta realizuje v týchto dňoch, pozdĺž štátnej cesty v MČ Milhostov, výstavbu 140 metrov dlhej odstavnej plochy, za účelom odparkovania vozidiel pred návštevou pietneho miesta/ cintorína.
Odstavná plocha je budovaná návozom hrubšieho kameniva, ktorý je pracovníkmi následne zhutnený vibračnou doskou. Vyrovnaním povrchu ho pripravujú na uloženie betónových zatrávňovacích tvárnic. 
 
V rámci výstavby plochy mesto súčasne zavádza aj prípojku vody z verejného zdroja a kanalizácie pre Dom smútku v Milhostove.