Prihlásiť sa

3. ročník Kolkového turnaja SZTP

10.08.2020

OC Trebišov Slovenský zväz telesne postihnutých (SZTP) v spolupráci s mestom Trebišov dnes zorganizovali 3. ročník Kolkového turnaja SZTP v priestoroch kolkárne na zimnom štadióne.

Na turnaji sa zúčastnili viacčlenné súťažné družstvá telesne hendikepovaných seniorov. Na tvárach súťažiacich bolo vidieť úsmev, dobrú náladu, odhodlanie zabojovať za svoj tím, ale i za seba, a samozrejme, túžbu zvíťaziť. Všetci súťažiaci prejavili športového ducha. Po ukončení poslednej súťažnej disciplíny sa vyhodnocovalo. V rámci konečného poradia súťažiacich sú známe prvé tri miesta v kategóriách: muži, ženy a družstvá.

Konečné poradie:

MUŽI:

1. p. Drevko P.

2. p. Drevko V.

3. p. Dibdiak

ŽENY:

1. p. Poštrižová

2. p. Kurucová

3. p. Olesiková

Kategória DRUŽSTVÁ:

1. OC SZTP Trebišov

2. OC SZTP Čaňa

3. OC SZTP Spišská Nová Ves

Ocenení si víťazné poháre prevzali z rúk primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára.