Prihlásiť sa

Oceňovanie mladých reprezentantov mesta 2020

16.08.2020

Nedeľu 16. augusta, pred programom Kultúrneho leta, mesto Trebišov ocenilo žiakov základných a študentov stredných škôl - mladých reprezentantov mesta - za ich úspechy v individuálnych a kolektívnych súťažiach v školskom roku 2019/2020.

Ďakovné listy boli odovzdané na ostrovčeku v mestskom parku primátorom mesta Trebišov PhDr. Marekom Čižmárom a vedúcou odd. školstva Mgr. Danicou Gajdošovou.

Kategória: individuálne súťaže:

Oliver Sokira, ZŠ na Komenského ul.,
Barbora Košarová, ZŠ na Ul. M. R. Štefánika,
Richard Košara, ZŠ na Ul. M. R. Štefánika,
Elizabeth Alexa Kollárová, ZŠ na Ul. M. R. Štefánika,
Simona Stričková, ZŠ na Ul. M. R. Štefánika,
Hugo Molnár, ZŠ na Ul. M. R. Štefánika,
Samuel Janok, ZŠ na Ul. M. R. Štefánika,
Nikola Gramátová, ZŠ na Ul. M. R. Štefánika,
Kristína Majovská, ZŠ na Ul. M. R. Štefánika,
Samuel Sokol, ZŠ na Ul. M. R. Štefánika,
Šimon Schneider, ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, 
Dorota Gurová, ZUŠ,
Veronika Vitková, ZŠ na Pribinovej ul.,
Samuel Cáboczký, ZŠ na Pribinovej ul.,
Barbora Bodnárová, ZŠ na Pribinovej ul.,
Lukáš Pulko, ZŠ na Ul. I. Krasku,
Sophia Gazdičová, Gymnázium,
Andrej Frič, Gymnázium,
Katarína Hlavatá, Súkromná stredná odborná škola DSA,
Ráchel Zorvanová, Súkromná stredná odborná škola DSA,

Kategória: kolektívne súťaže:

- Sofia Mária Grimlingová a Nina - Ema  Bizubová, ZŠ na Ul. M. R. Štefánika,
- Adrián Károlyi, Eduard Károlyi, Rastislav Zamborský, Jozef Dudurič a Dávid Vaľo, Hokejbalový klub ADLER Trebišov,
- Ráchel Zorvanová, Annabela Čičáková a Tamara Tomášová, Súkromná stredná odborná škola DSA,
- Adam Romančák, Michal Majerský a Lucián Ranič, Súkromná stredná odborná škola DSA,
- Sofia Segedyová, Nela Fedorčáková, Mia Timea Nagyová, Nela Coganová, Viktória Kováčová, Alžbeta Tobiášová, Nela Jacková, Sofia Michalková, Vivien Wilková, Gabriela Burešová, ZŠ na Pribinovej ul.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!