Prihlásiť sa

76. výročie SNP - pietny akt

31.08.2020

76. výročie SNP – pietny akt kladenia vencov na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Vedenie mesta, predstavitelia štátnych a samosprávnych orgánov, organizácií mesta, zástupcovia ozbrojených síl SR, členovia politických strán a ďalší občania mesta Trebišov sa pondelok 31. 8. 2020, pri príležitosti 76. výročia SNP, zúčastnili slávnostného aktu kladenia vencov k Pamätníku Červenej armády na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trebišove Milan Urban, po svojom príhovore, ocenil troch členov Oblastného Výboru SZPB v Trebišove medailami M. R. Štefánika 2. a 3. stupňa.

Medaila M. R. Štefánika 2. stupňa bola udelená Marte MAKOVEJ.
Medailu M. R. Štefánika 3. stupňa získali Mária KOLESÁROVÁ a Vladimír LAPITKA.