Prihlásiť sa

Oprava administratívnej budovy a dielne v areáli TS mesta

20.08.2020

Po oprave zatekajúcich striech na dielňach a na administratívnej budove Technických služieb mesta Trebišov, ktorá prebiehala v jarných mesiacoch, pristúpili pracovníci technických služieb aj k realizácii prác potrebných na zníženiu energetickej náročnosti administratívnej budovy a elektrikárskej dielne (Stavebná ul.).

Rekonštrukcia spočíva vo výmene okenných výplní, vstupných dverí, odizolovaní obvodových stien a následne zateplení fasády objektu. Po obstaraní potrebného materiálu začínajú prebiehať práce, ktoré vykonávajú technické služby vo vlastnej réžii, t. j. s využitím vlastných odborných a pomocných pracovníkov.