Prihlásiť sa

Primátorská kvapka krvi

19.08.2020

Na hematologicko-transfúznom oddelení Nemocnice s poliklinikou Trebišov sa stredu ráno (19. 8.) uskutočnila Primátorská kvapka krvi, ktorá bola po minulé roky súčasťou osláv Dní mesta Trebišov.

Napriek tomu, že tohtoročná edícia Dní mesta sa z dôvodu pandémie nekoná, tradíciu darovania krvi primátor mesta PhDr. Marek Čižmár spolu so svojím zástupcom Ing. Petrom Dučom, poslancami MsZ Ladislavom Ivanom a Mgr. Jindřichom Sosnom, ako aj zamestnancami mesta Trebišov a mestskej polície zachovali. Primátorskej kvapky krvi sa zúčastnilo 11 zamestnancov tunajšieho magistrátu. Dvaja z nich darovali krv prvýkrát, ostatní pomáhajú pravidelne.
Darovanie krvi je aj napriek súčasnej ťažkej epidemiologickej situácii bezpečné, preto vyzývame darcov, aby sa nebáli darovať túto najcennejšiu tekutinu, lebo v nemocniciach sa aj v súčasnosti nachádza veľké množstvo pacientov odkázaných na takúto formu pomoci.