Prihlásiť sa

DEKD 2020: Potulky históriou Trebišova

12.09.2020

Na Slovensku je tohtoročná téma DEKD prezentovaná s mottom „Minulosť vzdeláva“.

Cieľom kampane je stimulovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovať povedomie o ňom, informovať verejnosť o potrebe chrániť ho.
Aj v našom meste bola príležitosť ukázať kultúrne dedičstvo ako nástroj na učenie a inšpiráciu pre budúcnosť.

Samospráva mesta Trebišov sa do DEKD zapojila v spolupráci s výbornými ochotníkmi Divadla G Trebišov podujatím „Potulky históriou Trebišova“.
Prostredníctvom hraného literárno-historického pásma sa sobotu 12. septembra 2020 v divadelnej sále MsKS uskutočnilo fiktívne stretnutie šľachticov z dávnej minulosti – Júliusa Andrássyho a Imricha Csákyho, majiteľov trebišovského kaštieľa. Scenár a dramaturgia pod vedením dr. Márie Ruttkayovej (Divadlo G Trebišov) umožnili pospomínať aj na Katinku Károlyiovú, rod. Andrássyovú.

Po divadelnom predstavení priblížil históriu mesta Mgr. Tomáš Vasiľ, odb. pracovník Zemplínskej knižnice v Trebišove, svojou prezentáciou s názvom „Minulosť a prítomnosť Trebišova vtedy a dnes“.