Prihlásiť sa

Regionálne stretnutie k príprave stratégie KSK na obdobie 2021 - 2027

22.09.2020

V rámci prípravy budúceho programového obdobia 2021-2027 a pokračovania partnerského dialógu o rozvoji územia sa utorok 22. septembra 2020 v priestoroch zasadačky MsÚ v Trebišove uskutočnilo pracovné rokovanie ku návrhu strategických operácií pre Integrovanú územnú stratégiu Košického samosprávneho kraja.

Zástupcov Úradu KSK a účastníkov pracovného stretnutia privítal na pôde mesta primátor Trebišova PhDr. Marek Čižmár. Rokovanie viedol predseda KSK Ing. Rastislav Trnka spolu s odbornými zamestnancami odd. Úradu KSK.