Prihlásiť sa

Mesto Trebišov začína aj s rekonštrukciu budovy Materskej školy na Ul. 1. decembra.

28.09.2020

Vďaka získaným finančným prostriedkom z Environmentálneho fondu vo výške 170.000 EUR už v najbližších týždňoch energeticky samospráva mesta Trebišov zhodnotí ďalšiu mestskú budovu - Materskú školu na Ul. 1. decembra a zavŕši jej postupne realizovanú obnovu. Po ukončení 1. etapy (2018), v rámci ktorej sa vymenili pôvodné okná a dvere, zrekonštruovala a zateplila celá plocha strechy a tiež bola obnovená spojovacia chodba sendvičovými panelmi, bude už v najbližších týždňoch prebiehať renovácia obvodového plášťa – zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom ETICS.

Deklarovaný cieľ mesta Trebišov postupne zmodernizovať všetky školské zariadenia na svojom území sa tak priebežne napĺňa, pričom prináša nielen lepšie podmienky na predškolské a primárne vzdelávanie, ale najmä výraznú energetickú úsporu.

Pondelok 28. 9. 2020 bolo zástupcami mesta oficiálne odovzdané stavenisko vysúťaženému realizátorovi. Ukončenie projektu je naplánované ešte v aktuálnom roku – v mesiaci november.