Prihlásiť sa

Výstavba multifunkčného ihriska na sídl. JUH

06.10.2020

Multifunkčné ihrisko na sídlisku JUH už naberá kontúry.
Začiatkom októbra sa zzačali zemné práce na výstavbe multifunkčného ihriska (futbal, basketbal, volejbal, tenis). Vďaka získaným finančným prostriedkom vo výške 37.000 eur z programu „Podpora rozvoja športu na rok 2019“ Úradu vlády SR napĺňa mesto Trebišov dlhodobú požiadavku obyvateľov tejto sídliskovej časti. Predpokladané ukončenie projektu a odovzdania do užívania je prelom októbra a novembra 2020.