Prihlásiť sa

Pracovná skupina mesta obnovila funkčnosť kanalizácie v jasliach

06.10.2020

Pracovná skupina mesta obnovila funkčnosť kanalizácie v Detských mestských jasliach

Obnova prelomenej kanalizačnej vetvy bola realizovaná osadením nových odtokových plastových rúr, s prepojením na jestvujúcu kanalizáciu v správe VVS, a. s. Po zásype zeminou sú v pláne aj terénne úpravy, v rámci ktorých dôjde k vyrovnaniu trávnatých plôch, zasiatiu tráv. osiva a oprave poškodeného chodníka.