Prihlásiť sa

Samospráva Trebišova nainštalovala 12 nových košov na separovaný zber

16.10.2020

Aj v meste Trebišov triedia, šetria a chránia životné prostredie.

Mesto Trebišov zlepšuje pre svojich občanov podmienky na dôkladnú separáciu odpadu na verejných priestranstvách. Triedenie odpadkov, ktoré každodenne občania vyhadzujú, je mimoriadne dôležité. Ak samospráva neseparuje, platí za zložky triedeného zberu (papier, sklo, plasty, tetrapaky, kovy), ktoré sú nesprávne umiestňované spolu do „čierneho“ kontajnera, zbytočne viac. 

Úroveň triedenia totiž priamo ovplyvňuje výšku celkovej sumy za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku. Výslednú sumu potom mesto financuje z poplatkov občanov.

Do nových odpadkových košov môžu Trebišovčania vhadzovať tri druhy komodít – kov (plechovky), plasty a sklo (fľaše). Zberné nádoby na triedený odpad osadili pracovníci Technických služieb mesta Trebišov na Ul. M. R. Štefánika (v blízkosti OR PZ), pri NS Berehovo a 2 ks na Severnom námestí.

Mesto ich zakúpilo vďaka príspevku vo výške 2000 € z Nadácie EPH.