Prihlásiť sa

Mesto Trebišov udelí ocenenia za rok 2020 významným osobnostiam

01.12.2020

Mesto Trebišov druhým rokom ocení jednotlivcov, ktorí sa pričinili o prezentáciu a rozvoj mesta i okresu Trebišov. Vyhlásenie verejných ocenení mal sprevádzať slávnostný ceremoniál s kultúrnym programom podobne ako minulý rok. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie nového koronavírusu, predĺženia núdzového stavu a vydaného zákazu zhromažďovania sa samospráva mesta presunula oceňovanie z pôvodného decembrového termínu na budúci rok. Termín bude upresnený v závislosti od epidemiologickej situácie a nariadení vlády SR.

Ocenenia budú udelené celkovo trinástim osobnostiam.

Na základe návrhov poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcov mesta Trebišov, organizácií a inštitúcií pôsobiacich na území mesta si ďakovné listy za rok 2020 prevezmú:

- Ing. Martin Telepovský, držiteľ Zlatej plakety Prof. MUDr. Jána Jánskeho za 40-násobné darovanie krvi a riaditeľ Dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva PZ v Trebišov.

- František Flaugnatti, jeden z prvých súkromných podnikateľov v meste Trebišov, zakladateľ autoškoly, v ktorej vychoval už generácie vodičov.

- Milan Šuraba, jeden z prvých súkromných podnikateľov v meste Trebišov, zakladateľ autoškoly, ktorá ako jediná v kraji získala celoslovenskú akreditáciu na vzdelávanie inštruktorov autoškoly.

- Mgr. Oto Czilli, dlhodobý darca krvi, výchovný poradca, učiteľ matematiky a technickej výchovy ZŠ na Pribinovej ul., vedúci streleckého krúžku.

- PhDr. Mária Ruttkayová, stredoškolská profesorka nemeckého a slovenského jazyka a literatúry, dlhoročná členka ochotníckeho Divadla G Trebišov, textárka mnohých jasličkových pobožností a scenáristka vianočných akadémií.

- MUDr. Mária Hurčíková, primárka odd. oftalmológie NsP Trebišov, držiteľka Bronzovej medaily SLK.

- Milan Belej, držiteľ Medaily Prof. MUDr. Jána Kňazovického za 100-násobné bezplatné darovanie krvi.

- Milan Urban, predseda trebišovskej oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, držiteľ 23 udelených vyznamenaní, vrátane ruských, českých a ukrajinských, čestných uznaní a pamätných listov.

K minuloročným dvom osobnostiam - PhDr. Júliusovi Galganovi a maliarovi Štefanovi Bubánovi, ktorí získali CENU MESTA TREBIŠOV, sa tento rok pridá prof. Ing. Juraj Ciberej, významný vysokoškolský pedagóg, vedec a zoológ. Ocenený je členom republikovej Rady slovenského poľovníckeho zväzu a predsedom okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Trebišove.

Primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár udelí aj CENU PRIMÁTORA MESTA. V roku 2020 ju dostanú štyri osobnosti:

Ladislav Michalanský, bývalý primátor mesta Trebišov (1998 – 2002)

Rudolf Savko „IN MEMORIAM“, hudobník, zvukár, zakladateľ trebišovskej hudobnej skupiny EFEKT

Táňa Radeva, rod. Červeňáková, známa slovenská filmová a divadelná herečka

Jozef Šalamon, prvý futbalista z Trebišova, ktorý hral 1. ligu, tréner Slavoja Trebišov v sezóne 1965/1966, dlhoročný predseda Okresného výboru telovýchovy a športu v Trebišove, delegát najvyššej slovenskej súťaže v I. SNL v 80-tych rokoch.