Prihlásiť sa

Mesto začalo s investíciou vo výške 1,5 milióna eur. Rekonštrukciou prejde športová hala

07.12.2020

Ďalšia z veľkých plánovaných akcií - komplexná rekonštrukcia športovej haly - odštartovala pondelok 7. 12. odovzdaním staveniska. Športový, kultúrny a spoločenský stánok, jediný svojho druhu v okrese, prejde komplexnou obnovou vďaka účelovej dotácii vlády SR z decembra 2019, ktorú poskytla Technickým službám mesta Trebišov vo výške 1 500 000 eur.

Na dnešnom symbolickom poklopaní steny budovy športovej haly sa zúčastnili okrem primátora mesta PhDr. Mareka Čižmára aj pozvaní hostia: poslanci NR SR – MUDr. Richard Raši (predkladateľ návrhu uznesenia na poskytnutie dotácie na rokovaní vlády), Ing. Robert Puci, zástupca zhotoviteľa diela - projektový manažér spoločnosti CEDIS, s.r.o. Ing. Laszlo Ferencz, konateľ subdodávateľskej firmy UNIKO, s.r.o. Ing. Slavomír Kelemen, stavebný dozor Ing. Ondrej Ostrožovič, riaditeľ Technických služieb mesta Trebišov Michal Davala a jeho námestník a zároveň poslanec MsZ Miroslav Davala, ďalší poslanci MsZ.  

Budova mestskej športovej haly bola postavená v roku 1993. Odvtedy je v nepretržitej prevádzke, pričom je neustále využívaná predovšetkým na športové účely. Objekt slúži na tréningové, ale aj mnohé súťažné zápasy mládežníckych hádzanárskych klubov. Športovú halu využívajú aj mládežnícke futbalové družstvá FK Slavoj Trebišov, po jej priestoroch siahajú aj volejbalisti, stolní tenisti a nohejbalisti. Zázemie tu nachádzajú i športové akcie rôznych organizácií a inštitúcií a už niekoľko rokov aj študenti a pedagógovia Gymnázia na telesnú a športovú výchovu.

V rámci obnovy sa odstránia havarijné stavy, mesto vybuduje nové rozvody elektriny, zateplí fasádu, vymení okná a dvere, zrekonštruuje šatne, hygienické zariadenia a vzduchotechniku, vymení svietidlá nad hracou plochou a zrealizuje i ďalšie rekonštrukčné práce súvisiace so zmodernizovaním a opätovným sprevádzkovaním celej budovy.