Prihlásiť sa

Mesto opravilo pódium v amfiteátri

03.05.2021

Samospráva zreparovala celú podlahu pódia, ktorá už vykazovala výrazné nedostatky. Umelcom sťažovala tanečné a iné pohybové úkony počas ich umeleckého prejavu a v mnohých prípadoch ich obmedzovala vo výkone.

Práce na obnove a zlepšení izolácie pódia pozostávali z:

demontáže podláh a nosného dreveného roštu,
odstránenia pôvodnej hydroizolačnej vrstvy,
vyčistenia plochy,
uloženia separačnej geotextílie,
uloženia hydroizolačnej fólie Fatrafol a lemovania,
oplechovania rímsy pódia klapiarskými prvkami,
zhotovenia dreveného nosného roštu,
zhotovenia drevenej palubovej podlahy,
povrchovej úpravy drevených konštrukcií – impregnovanie proti plesniam a hmyzu
doplnenia oceľového zábradlia na schodiská, ktoré sú situované v zemnom vale amfiteátra.

Sanačné práce na konštrukčnom riešení poškodeného pódia ukrojili z rozpočtu mesta sumu  20.117,57 €

Po výraznom uvoľnení protipandemických opatrení sa tešíme na obdobie, kedy si občania mesta a jeho návštevníci budú môcť vychutnať ďalšie skvelé vystúpenia regionálnych folkloristov a hudobné koncerty populárnych interpretov.