Prihlásiť sa

Značenie nových parkovacích miest pre návštevníkov plavárne

07.05.2021

Piatok 7. 5. 2021 pracovníci Technických služieb mesta označili vodorovným dopravným značením 12 novovybudovaných parkovacích miest, 5 miest s kolmým a 7 miest s pozdĺžnym státím na zrekonštruovanej spevnenej ploche vo východnom dvore Areálu vodných športov.

Obnovená a zároveň rozšírená kapacita parkovacej plochy poslúži na účely zásobovania, pre ubytovaných hostí, autobusové zájazdy a pracovný personál plavárne a kúpaliska