Prihlásiť sa

Mesto získalo zdroje na vybavenie učebne ZŠ na Komenského ul. didaktickými a interaktívnymi pomôckami

24.05.2021

Pondelok 24. mája sa uskutočnilo oficiálne odovzdanie do užívania nového vybavenia chemickej učebne ZŠ na Komenského ulici za účasti primátora mesta Trebišov Mareka Čižmára, jeho zástupcu Petra Duča, vedúcej oddelenia školstva na MsÚ Danici Gajdošovej a riaditeľa ZŠ na Komenského ulici Radoslava Ujhelyiho.  

Mesto Trebišov vybavilo učebňu viacerými laboratórnymi, chemickými pomôckami, ktoré zefektívnenia vyučovací proces žiakov. V novozriadenej učebni tak na hodinách chémie môžu žiaci 2. stupňa pracovať napr. s novou interaktívnou tabuľou, notebookom, poslúži im aj dataprojektor a celý rad didaktických pomôcok (pipety, banky, sklenené lieviky a tyčinky, ochranné štíty a okuliare, súprava laboratórneho skla a nádob, kvapkadlá... ), interiér miestnosti bol zmodernizovaný aj bezpečnostnou skriňou.

Samospráve sa podarilo na projekt získať dotáciu z Integrovaného regionálneho operačného programu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ku skrášleniu a vybaveniu učebne prispela aj škola zo svojich vlastných zdrojov sumou bezmála 15 000 €. Celkové výdavky projektu boli vo výške 28 094,16 €.

Aj vďaka zakúpeným učebným a chemickým pomôckam, mesto dopomohlo vytvoriť kvalitnejšie prostredie na absolvovanie demonštračných a žiackych pokusov.