Prihlásiť sa

Mesto Trebišov buduje ďalšiu parkovaciu plochu pri multifunkčnom ihrisku

26.05.2021

V tomto týždni pracovná skupina mesta začala s výstavbou novej parkovacej plochy, ktorá bude primárne určená pre účastníkov športových aktivít na novovybudovanom multifunkčnom ihrisku s umelým trávnatým povrchom (futbal, basketbal, volejbal, tenis) v južnej časti mesta.

So zameraním a zemnými prácami pracovníci začali 24. 5., ďalší deň osadili obrubníky, následne odstránia z trávnatej plochy prebytočnú zeminu, navezú drvené kamenivo a zhutnia ho. Predmetom činností ďalších dní bude vyrovnanie priestoru odstavnej plochy, aby sa mohli umiestniť betónové zatrávňovacie panely.

Ešte pred oficiálnym uvedením do prevádzky nového ihriska Technické služby mesta zrealizujú v jeho blízkosti terénne úpravy. Vďaka jednému z úspešných minuloročných občianskych projektov Participatívneho rozpočtu do areálu ihriska pribudne o pár týždňov aj altánok.