Prihlásiť sa

Vďaka finančnej podpore PSS, a. s. vo výške 2.300 eur mesto revitalizuje vnútroblok sídliska za MŠ Pri Polícii

27.05.2021

S cieľom zatraktívniť a najmä zlepšiť bezpečnosť priestoru existujúceho detského ihriska pracovníci Technických služieb mesta zhotovia jeho oplotenie a obnovia aj priľahlú oddychovú plochu. Aktuálne riešený priestor neposkytuje dostatočné obmedzenie vstupu psov na ihrisko, dôsledkom čoho dochádza k jeho častému znečisteniu zvieracími exkementmi. Oplotenie takisto uľahčí rodičom dozeranie na svoje ratolesti počas hier a trávenia voľného času.  

Súčasťou projektových aktivít bude výsadba okrasných stromčekov (8 ks sakúr), vyčistenie dvoch pieskovísk a zároveň doplnenie novým pieskom, z ďalších dvoch nefunkčných mesto prostredníctvom hospodárskeho strediska TS vytvorí trvalkový záhon. Revitalizácia verejnej plochy určenej na oddych pre detských návštevníkov a ich rodičov, či starých rodičov zahŕňa aj osadenie 4 nových lavičiek, opravu starých a umiestnenie 2 odpadkových košov.

Prínosom obnovy v tejto lokalite bude tiež rozvoj komunitného života a oživenie doposiaľ málo využívaného priestoru.  Na modernizáciu samospráva získalo grant vo výške 2.300 eur z Rady fondu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. pre rozvoj bytového hospodárstva.