Prihlásiť sa

Mesto slávnostne otvorilo zrekonštruovanú MŠ na Ul. 1. decembra

02.06.2021

Samospráva mesta Trebišov slávnostne otvorila obnovenú Materskú školu na Ul. 1. decembra za prítomnosti poslancov NR SR: Petra PELLEGRINIHO, Richarda RAŠIHO, Roberta PUCIHO a Matúša ŠUTAJA-EŠTOKA, primátora mesta Mareka ČIŽMÁRA, zhotoviteľa stavby Jozefa HORVÁTA a ďalších pozvaných hostí.

Vďaka získaným finančným prostriedkom z Environmentálneho fondu vo výške 170.000 eur a použitím aj vlastných zdrojov prevyšujúcich sumu 15.000 € mesto ukončilo komplexnú rekonštrukciu tohto predškolského zariadenia už v decembri minulého roka. Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie v zimnom období sa otvorenie školy zrealizovalo 2. júna. V najbližších týždňoch sa počíta s terennými úpravami.

Veľmi potrebné rekonštrukčné činnosti súvisiace so zateplením obalového plášťa, novou fasádou a realizáciou odkvapového chodníka nadviazali na práce zrealizované už v roku 2018 - výmenu okien, dverí, obnovu spojovacej chodby sendvičovými panelmi a zateplenie celej strechy. Minuloročnými projektovými aktivitami sa tak skompletizoval projekt zníženia energetickej náročnosti budovy vyhľadávanej materskej školy na sídlisku Stred.

Ukončená renovácia objektu už poskytuje predškolákom a personálu tohto zariadenia komfortné podmienky na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu.

Reportáž z rekonštrukcie a slávnostného otvorenia MŠ: Obnova budovy MŠ na Ul. 1. decembra v Trebišove - YouTube